Razlika između deontologije i teleologije

Deontologija vs teleologijaEtika ili moralna filozofija grana je filozofije koja uključuje pitanja o moralu i percepciji dobra i zla, dobra i zla, pravde, vrline i poroka. Ima sljedeće grane: meta-etika, normativna etika, primijenjena etika, moralna psihologija i opisna etika.

Te grane imaju nekoliko različitih škola mišljenja i potpolja, među kojima su: hedonizam, epikurejstvo, stoicizam, moderna etika, primijenjena etika, moralna psihologija, deontologija i teleologija ili konsekvencijalizam.
Deontologija se naziva i etikom koja se temelji na dužnostima. To je pristup etika koji se bavi jesu li motivi koji stoje iza određenih radnji ispravni ili neispravni, umjesto da se usredotočuju na to jesu li rezultati akcije ispravni ili pogrešni. Temelji se na podacima svakog pojedinca dužnost ili obveza jedni prema drugima, svim živim bićima i okolišu temeljenom na moralu vjerovanja i vrijednosti. Uči o tome da se uvijek ponašate u dobroj vjeri i pridržava se Zlatnog pravila da se prema drugima ponašate onako kako vi želite da se prema vama ponašaju.

Deset zapovijedi primjeri su deontologije. Moralni su dužnosti da su nas učili od djetinjstva i oblikuju nas na način na koji bismo se trebali ponašati prema drugima, biti pošteni i ne koristiti ih u služenju sebičnim namjerama.Teleologija ili konsekvencijalizam nazivaju se etikom usmjerenom na rezultate. Fokusira se na svrhu svake radnje i postoji li namjera ili značenje radnje. Bavi se posljedicama neke radnje. Uključuje ispitivanje prošlih iskustava kako bi se utvrdili rezultati sadašnjih postupaka. Primjer toga je utilitarizam koji se ujedno naziva i najvećim sreća načelo. Mjeri koliko se sveukupno zadovoljstvo može postići određenom radnjom i koliko bol je izbjegnuto.
Iako se deontologija temelji na čovjekovoj apsolutnoj dužnosti prema čovječanstvu i na tome kako mu se daje prednost nad rezultatima, teleologija se temelji na rezultatima akcije i na tome proizvodi li djelovanje veću sreću i manje boli.

Sažetak:

1.Deontologija je pristup etici koji se pridržava teorija da cilj ne opravdava sredstvo dok je teleologija pristup etici koji se drži teorije da cilj uvijek opravdava sredstvo.
2.Deontologija je također poznata kao etika utemeljena na dužnostima, dok je teleologija poznata i kao etika usmjerena na rezultate.
3.Deontologija se drži Zlatnog pravila koje treba činiti drugima ono što želite da vama čine, a teleologija to ne čini; nego se naziva i načelom najveće sreće jer opravdava radnju ako proizvede najveću sreću i najmanje boli.
4.Deontologija uči biti poštena i ne koristiti druge iz sebičnih razloga, dok teleologija uči o činjenju bilo kakvih radnji koje donose rezultat koji je ugodan nekoj osobi.
5. Teleologija ispituje prošla iskustva kako bi predvidjela rezultate sadašnje akcije, dok deontologija slijedi ono što je moralno ispravno na temelju vrijednosti koji su usađeni u svaku osobu.