Razlika između horizontalne i vertikalne analize

U bilo kojem poslovnom pothvatu, postupak analize kritičnih mjera uspješnosti poslovanja, na primjer, prinos na kapital, profitne marže i promet zaliha, koji se obično nazivaju financijskom analizom, može biti koristi kao pokazatelj profitabilnosti, izvedivosti i stabilnosti poslovanja. To je zato što proces uspostavlja odnos između stavki u računu dobiti i gubitka i bilance, dakle identificirajući financijske snage kao i slabosti. Razne metode korištene u analizi financijskih izvještaja uključuju omjer, vodoravno i vertikalna analiza.Horizontalna analiza

Također se naziva i analizom trenda, ovo je usporedba financijskih podataka poput neto dobiti ili troškova prodane robe između dva financijska tromjesečja, uključujući tromjesečja, mjesece ili godine. Često se izražava u postocima ili novčanim iznosima, pruža uvid u čimbenike koji značajno utječu na profitabilnost organizacije. Primjerice, u 2015. godini organizacija A ostvarila je 4 milijuna prometa u odnosu na 2014. godinu, pri čemu je promet iznosio 2 milijuna. Povećanje prometa od 2 milijuna pozitivan je pokazatelj u smislu izvedbe s porastom od 50% u odnosu na 2014. godinu. Za bolju sliku učinka, analiza bi se trebala izraziti u postocima za razliku od valute.

Vertikalna analiza

Ovo je analiza financijskih podataka neovisno o vremenu. Uključuje identificiranje međusobne povezanosti stavki koje se odnose na financijske podatke tvrtke i kako utječu na cjelokupnu uspješnost organizacije. Na primjer, vertikalna analiza može se koristiti za određivanje cijene robe u odnosu na ukupnu imovinu organizacije. Ova vrsta analize omogućuje usporedbu učinka s drugim tvrtkama u istoj industriji.Sličnosti između horizontalne i vertikalne analize

  • Obje se koriste u analizi financijskih izvještaja

Razlike između horizontalne i vertikalne analize

Definicija

Horizontalna analiza odnosi se na usporedbu financijskih podataka poput neto prihoda ili troškova prodane robe između dva financijska tromjesečja, uključujući tromjesečja, mjesece ili godine. S druge strane, vertikalna analiza odnosi se na analizu financijskih podataka neovisno o vremenu i međusobnoj povezanosti stavki koje se odnose na financijske podatke tvrtke i kako utječu na cjelokupnu uspješnost organizacije.

Svrha

Horizontalna analiza koristi se za ukazivanje na promjene u financijskim rezultatima između dva usporediva financijska tromjesečja, uključujući tromjesečja, mjesece ili godine. S druge strane, vertikalna analiza koristi se u usporedbi financijske stavke kao postotak osnovne vrijednosti, obično ukupne obveze i imovine.

Uobičajena upotreba

Dok horizontalna analiza korisna je u izvještajima o dobiti, bilancama i izvještajima o zadržanoj dobiti, vertikalna analiza korisna je u analizi poreza na dobit, podataka o prodaji i operativnih troškova.Dugotrajni / kratkoročni

Dok se horizontalna analiza koristi za dugoročno planiranje, vertikalna analiza koristi se za kratkoročno planiranje.

Horizontalna vs vertikalna analiza: Tablica usporedbe

Sažetak između horizontalne i vertikalne analize

Iako se u analizi financijskih izvještaja koriste i horizontalna i vertikalna analiza, one imaju nekoliko razlika. Iako se horizontalna analiza odnosi na usporedbu financijskih podataka kao što su neto prihod ili trošak prodane robe između dva financijska tromjesečja, uključujući tromjesečja, mjesece ili godine, vertikalna analiza uključuje analizu financijskih podataka neovisno o vremenu i povezanosti stavki koje se odnose na financijske informacije tvrtke i kako utječu na cjelokupnu uspješnost organizacije. I jedno i drugo važno je kad su u pitanju poslovne odluke temeljene na učinku.