Razlika između Tore i Biblije

Religija je glavni dio života ljudi od pamtivijeka. U društvu, religija temelji se na natprirodnom biću, moralu, praksi, posvećenim mjestima, vjeri, svetim stvarima, etici, proročanstvima i svjetonazorima koji čovječanstvo povezuju s transcendentalnim, duhovnim ili natprirodnim elementima. Uključuje prakse kao što su propovijedi, žrtvovanja, rituali, gozbe, inicijacije, molitva, ples i tragovi, da nabrojimo samo neke. Iako u svijetu postoji preko 10.000 religija, najveće vjerske skupine uključuju kršćanstvo, hinduizam, islam i budizam, bez ikakvog posebnog redoslijeda. Često se aktivnosti vode prema vjerovanjima koja se temelje na referentnim materijalima, poput Biblije, Kur'ana i Tore, kao što je to bilo u prošlosti.Što je Tora?

Tora, što znači poučavati, odnosi se na prvih pet knjiga hebrejske Biblije, a to su Postanak, Brojevi, Ponovljeni zakon, Izlazak i Levitski zakonik. Uglavnom se sastoji od židovskog porijekla, koji uključuje njihova iskušenja i nevolje, njihov Božji poziv kao i njihove saveze s Bogom, što podrazumijeva slijeđenje načina života u nizu građanskih zakona, morala i vjerskih obveza.

Namijenjena liturgijskim svrhama, Tora ima oblik svitka Tore, koji strogo sadrži pet Mojsijevih knjiga. Tore započinju od stvaranja svijeta od Boga, preko izraelskog naroda koji silazi u Egipat i predstavljanja Tore na planini Sinaj. Međutim, završava Mojsijevom smrću. Zapovijedi navedene u Tori daju smjernice za židovski vjerski zakon.Što je Biblija?

Ovo je zbirka svetih spisa i tekstova. Predstavlja sveto odnos između Boga i ljudi i jest koristi kao prikaz vjere od strane kršćana, Samarijana, Židova i rastafarijanaca. Uvjerenja i stavovi prema Bibliji razlikuju se u istim vjerskim skupinama. Na primjer, među kršćanskim skupinama, protestantske se crkve usredotočuju samo na ideju spisa dok Metodisti, rimokatolici i istočno-pravoslavni kršćani ističu svetu tradiciju i sklad koji se temelji na Bibliji. Unatoč tim razlikama, Biblija ima velik utjecaj na povijest i svete spise u cijelom svijetu.

Prva Biblija tiskana bila je Gutenbergova Biblija koja je tiskana pomičnim slovima. S vremenom je preveden na različite jezike, s više od 5 milijardi prodanih primjeraka.

Sličnosti između Tore i Biblije

  • Oboje se koriste kao vodič od strane vjerskih skupina

Razlike između Tore i Biblije

Definicija

Tora se odnosi na prvih pet knjiga hebrejske Biblije, naime Postanak, Brojevi, Ponovljeni zakon, Izlazak i Levitski zakonik. S druge strane, Biblija je zbirka svetih spisa i tekstova koja predstavlja sveti odnos između Boga i ljudi, a kršćani, Samarićani, Židovi i Rastafarijci koriste je kao prikaz vjere.Knjige

Dok Tora ima pet knjiga, uključujući Postanak, Brojeve, Ponovljeni zakon, Izlazak i Levitski zakonik, Biblija ima ukupno 66 knjiga, 27 knjiga Novoga zavjeta i 39 knjiga Starog zavjeta.

Tora vs Biblija: Tablica za usporedbu

Sažetak Tore protiv Biblije

I Tora i Biblija pružaju vjerske vodiče, a istovremeno pokazuju i sveti odnos između Boga i ljudi. Tora se odnosi na prvih pet knjiga hebrejske Biblije, naime Postanak, Brojevi, Ponovljeni zakon, Izlazak i Levitski zakonik. S druge strane, Biblija je zbirka svetih spisa i tekstova koja predstavlja sveti odnos između Boga i čovjeka, a koriste je kao prikaz vjere kršćani, Samarićani, Židovi i rastafarijanci.